Metoder

Här hittar du metoder som din organisation kan använda. Metoderna har ett gemensamt syfte, nämligen att få nyanlända att bli inkluderade och komma närmare arbetsmarknaden.

De bygger på informellt lärande som stärker deltagarnas självkänsla. Genom nyfikenhet och lust väcks viljan att lära sig mer. Det stärker individen, är inkluderande och får etableringen i det nya landet att gå snabbare. Ta del av våra metoder – och låt dig inspireras!

[weston_blog count=”20″ columns=”3″ show_excerpt=”no”]