Om methods

Methods är en webbaserad metodbok för dig som vill börja arbeta med nyanlända eller redan gör det. Här får du tips och idéer på vad du kan göra. Metoderna är hämtade från flera europeiska länder, som Sverige, Italien, Finland och Belgien. Låt dig inspireras av både text och filmer.

Stadsnära odling i Gammelbyn grupp kvinnor planterar tillsammans
Foto: Sergut Belay Worke

Icke-formellt lärande

Studieförbundet ABF står bakom Methods och har samarbetat med olika europeiska organisationer i arbetet med att ta fram metodboken.

Metoderna fokuserar på icke-formellt lärande, eftersom det bidrar till att stärka människors självkänsla. Det lyfter fram den kunskap som en person har utan att kanske veta om det själv. Det icke-formella lärandet väcker också en nyfikenhet och vilja att lära sig mer. Det stärker individens hela situation och får hans eller hennes inkludering och etablering i det nya landet att gå snabbare. Det icke-formella lärandet kompletterar det formella lärandet, där det främst handlar om att klara förutbestämda mål.

Exchange for empowerment

Methods är slutresultatet av projektet Exchange for empowerment, där ABF var projektägare. Syftet med projektet var att granska metoder och utbyta erfarenheter mellan organisationer som arbetar med att stärka nyanlända, i mötet med det nya landet och gentemot arbetsmarknaden. Målet var att sammanställa en gemensam webbaserad metodbok. Projektet genomfördes under åren 2017–2019 med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.