Kategorier
metoder metoder

Fake it till you make it

Teater banar väg för arbetslösa att våga agera. En workshop som pågår i fyra intensiva dagar ger deltagarna nya verktyg. Den personliga berättelsen tar deltagaren ett steg närmare arbetsmarknaden.

Consorzio Materahub – Industrie Culturali e Creative (Materahub)

Matera, Italien

 

Syfte med metoden

Syftet är att genom teaterns metoder stärka arbetslösa i mjuka färdigheter så att de närmar sig arbetsmarknaden. Det är metoder som även stärker självförtroende, motivation och initiativförmåga.

Bakgrund

”Fake it till you make it” startades efter att Norrbottensteatern i Sverige hade drivit projektet ”Ung Scen Norr”. Där användes teater som plattform för att främja utveckling av de färdigheter som behövs när man söker arbete. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden (EFS).

Norrbottensteatern anslöt sig därefter till nätverket ReteTeatro41, som är ett regionalt nätverk av teatrar i regionen Basilicata i södra Italien. Nätverket ville utbyta innovativa metoder som teatrar använder för att stärka ungdomar, äldre människor och migranter mot arbetsmarknaden.

Den italienska organisationen Materhahub fick möjlighet att ansöka om medel från Erasmus+ för att utveckla utbytet av metoder och etablera metoderna i Europa. Det gjorde de tillsammans med Inova och arbetsförmedlingen i Madrid.

Så startade ”Fake it till you make it”. Från en metod som togs fram av Norrbottensteatern i Sverige för att sedan utvecklas tillsammans med andra metoder och verktyg från andra EU-länder.

Beskrivning av metoden

”Fake it till you make it” är baserad på metoden “Spot on!” som utvecklades hos Norrbottenteaterns Ung Scen Norr. “Fake it till you make it” är en workshop som genomförs fyra dagar i sträck.  Grupperna består normalt av tio till tjugo arbetslösa personer i åldern sexton till sextio år. Syftet med metoden är att med hjälp av dramaövningar och teater förbättra möjligheterna till en anställning för deltagarna.

Drama och teater kan vara mycket effektiva verktyg när det gäller att skapa personlig utveckling. De stärker grupper och skapar en trygghet som uppmuntrar deltagarna till att våga agera. Både på egen hand och tillsammans med andra. Genom att arbeta med konkreta, begripliga och tydliga mål, är det möjligt att hålla arbetsprocessen kort, intensiv och effektiv.  Den här typen av arbetsprocess hjälper varje deltagare att fokusera på sina mål. ”Den inre pessimisten” ges inte utrymme att så tvivel bland deltagarna under de fyra dagarna då deltagarna går igenom processen tillsammans.

Metoden innehåller:

 • Stärka gruppen genom att stödja individen.
 • Inspirera till användning av teater som arbetsmetod.
 • Presentation eller prestation baserat på egna personliga historier.
 • Introduktion till andra organisationer eller företag som arbetar inom den kreativa industrin.
 • Individen ska ta ett steg närmare arbetsmarknaden.

För dem som är nära arbetsmarknaden kan metoden ge ökad självkänsla och tillfredsställelse och ge en knuff att ta nästa steg. För dem som befinner sig långt ifrån kan det vara ett litet steg för att förbättra sin situation.

Metoden är strukturerad på följande sätt:

 1. rekrytering av deltagare
 2. praktisk förberedelse
 3. genomförande (övningar, träningsverktyg och regler)
 4. performance och manuskript
 5. utvärdering.
fake it teater workshop
Foto: Sergut Belay Worke
Resultat

Metoden har testats i Sverige, Italien, Spanien och Storbritannien. Deltagarna var ungdomar, arbetslösa generellt och arbetslösa kvinnor. I Spanien var deltagandet så högt att arbetsförmedlingen var tvungen att anordna en andra testomgång så att alla som var intresserade kunde få delta. I Italien, genomförde man det tillsammans med en regional byrå som främjar överföring av innovation, ”T3 innovation Basilicata”.

Fake It-metoden fungerar för de grupper som behöver utveckla mjuka färdigheter och färdigheter för att bli anställningsbara. Den fungerar också för personer som behöver återfå självförtroendet. Migranter är en grupp som helt och fullt kan använda metoden. Därför är ett annat EU-projekt under utveckling. Det kallas ”FemTalks” och handlar om att använda teatermetoder för att stärka invandrarkvinnor.

Den kommunala arbetsförmedlingen i Madrid (APEM), som arbetar med att främja anställbarhet och att ge stöd till arbetssökande, integrerar metoden i sin verksamhet.

Materahub och L’Albero i Italien har byggt ett partnerskap med ett lokalt kontor med fokus på arbete och yrkesutbildning. De kommer att föra metoden vidare till regional nivå genom etablerade nätverk.

Inova har integrerat metoden i sin skräddarsydda verksamhet för att främja kompetensutveckling med arbetslösa och andra missgynnade grupper.

Studiematerial

www.fakeitmakeit.eu

Samarbeten

”Fake it till you make it” har samarbetat med följande organisationer:

 • arbetsförmedlingar
 • nätverk av teatrar
 • utvecklingsbyråer
 • offentliga myndigheter med ansvar för arbetsmarknad och utbildning.
Resurser och finansiering

European Partnership of the Erasmus + projektet Fake It till You Make It (Norrbottensteatern, Materahub, Compagnia teatrale L’Albero, APEM, Inova)

Kontakt

Om du har frågor om metoden, kontakta Consorzio Materahub – Industrie Culturali e Creative.

Vi ses på middag!

Ensamkommande killar och tjejer fick möta svenska ungdomar och äta middag tillsammans. Behovet av att få svenska vänner och att få höra hur svenska ungdomar resonerar var stort. Att mötas är att integreras.

Killmiddag tio unga killar olika ursprung poserar runt matbord
Foto:

ABF Östergötland

Norrköping, Sverige

 

Syfte med metoden

Syftet var att möta ensamkommande ungdomars önskemål om att få träffa svenska kompisar, för att få veta hur svenska ungdomar tänker kring olika relevanta frågor.

Bakgrund

Kill- och tjejmiddagar var en aktivitet inom projektet ”Socialt stöd för ensamkommande ungdomar”. ABF Östergötland startade projektet i Norrköping hösten 2017. Det hade till uppgift att stödja ensamkommande ungdomar mellan 16-21 år. Syftet var att stärka de ensamkommandes möjlighet att etablera sig i samhället genom att öka sina språkkunskaper och öka kontakterna med majoritetssamhället. Det är viktigt eftersom dessa ungdomars tillgång till professionella nätverk upphör vid 21 års ålder. När de ensamkommande ungdomarna fyllt 18 år och fått uppehållstillstånd, måste de flytta från sina HVB-hem (Hem för Vård eller Boende) och mister då både kontakt med ”sin personal” och gode män. Projektet skulle fungera som en brygga mellan HVB-hemmen och det egna boendet. Projektet inleddes med en enkät för att få reda på behov och möjligheter. ABF intervjuade då både ensamkommande ungdomar och chefer/personal på HVB-hemmen.

Norrköpings kommun hade sökt och beviljats utvecklingsmedel, s.k. 37a-medel, genom Länsstyrelsen i Östergötland. En av anledningarna till att ABF fick i uppdrag av Norrköpings kommun att driva projektet, var att projektledaren inom ABF arbetat med ensamkommande ungdomar tidigare. ABF hade också anordnat fyra sommarskolor och en introduktionskola för nyanlända ensamkommande ungdomar. I introduktionsskolan gick ungdomarna i svenska- och samhällscirklar på ABF, innan de fick klartecken att börja på kommunens språkintroduktion. ABF hade därför en gedigen erfarenhet av att arbeta med målgruppen och hade även nära kontakter med de ensamkommande ungdomarna i Norrköping.

Projektet ”Socialt stöd för ensamkommande ungdomar” pågick under tre terminer. Under första terminen var det fokus på läxläsning, fritidsaktiviteter, samtalsgrupper, samhällsinformation, studiebesök och föreläsningar. Andra terminen utökades aktiviteterna med att skriva CV, personligt brev och hur man söker sommarjobb.

Inför den tredje terminen hade det kommit upp att de nyanlända ungdomarna ville träffa svenska ungdomar. De nyanlända hade många kompisar, men få av dem var födda i Sverige. De ville få svenska vänner och få veta hur svenska ungdomar tänkte runt frågor som berörde dem. Utifrån dessa önskemål startades kill- och tjejmiddagsgrupper.

Beskrivning av metoden

Projektledaren tog kontakt med två föreningar som ABF samarbetar med i Norrköping: MÄN och Tjejjouren. Tillsammans med dem skapades former för middagsträffarna. Former som skulle främja givande samtal i trygga miljöer. I samtalen ville ABF även inkludera humanistiska värderingar, jämställdhet, sex och samlevnad, rättigheter och skyldigheter samt normer. Utifrån dialogen med föreningarna beslutade man att ABF skulle bjuda in till en killgrupp och en tjejgrupp.

MÄN och Tjejjouren, som var samarbetspartner i projektet, hjälpte till med rekryteringen av ungdomar med svensk bakgrund genom att sprida inbjudan i sina nätverk.

De två grupperna träffades tre timmar varannan vecka under hösten 2018. Båda grupperna bestod av fem ensamkommande ungdomar och fem svenska ungdomar.

I projektet beslutade man också att middagsträffarna skulle genomföras utan kostnad för deltagarna. Anledningen var att möjliggöra för ungdomar med ont om pengar att delta.

Varje middagsgrupp hade två ledare för att samtal skulle kunna äga rum i mindre samtalsgrupper och för att skapa trygghet för både deltagare och ledare. Det var också viktigt att ha flera ledare för att kunna lyssna in och hantera berättelser och tankar från deltagarna, som ibland bar på mycket tunga upplevelser.

Varje träff började med en middag som ledarna hade beställt från restauranger i närområdet. Under middagarna diskuterade ungdomarna utifrån olika teman. Det var många livliga diskussioner i de båda grupperna.

Varje grupp hade en sluten Facebookgrupp där ungdomarna anmälde sig och beställde vad de ville äta.

ABF gjorde kontinuerliga utvärderingar för att se vilka behov som fanns och för att på så sätt kunna stötta ungdomarna på bästa sätt.

Resultat

När projektet var slut fick deltagarna skriftligen svara på vad de tyckte om projektet. Det var mycket positiv respons. De tyckte det var jätteroligt och intressant. Många ville att projektet skulle fortsätta. Ungdomarna fick nya kontakter och lärde sig mer om varandras kulturer och synsätt. Några deltagare efterlyste fler aktiviteter för att öka gemenskapen mellan deltagarna.

Projektet avslutades i december 2018. Det var ett relativt kostsamt projekt eftersom maten inte kostade deltagarna något och eftersom två ledare deltog i varje middagsgrupp. 

Erfarenheter

Middagarna fyllde ett stort behov. Ungdomarna ville träffas, prata och reflektera med varandra. I ett samhälle där information och intryck hela tiden sköljer över oss och vi ständigt måste prestera bra resultat, är det viktigt att bara sitta ner och umgås. Det är extra viktig för ensamkommande ungdomar som saknar vuxna och sina familjer.

Det är också viktigt att svenska ungdomar får träffa ungdomar från andra länder med andra erfarenheter för att få ökad förståelse för andra och därigenom minska både rasism och utanförskap. I grund och botten så är vi mer lika än olika och möten som dessa är av yttersta vikt för att få ett bättre samhällsklimat.

Studiematerial

MÄN och Tjejjourens egna material. Bland annat #Killsnack – Feministisk samtalsgrupp för män.

Samarbeten
 • Länsstyrelsen i Östergötland
 • Norrköpings kommun
 • MÄN
 • Tjejjouren
Resurser och finansiering
 • 37a-medel från Länsstyrelsen via Norrköpings kommun 
Kontakt

Om du har frågor om metoden, kontakta ABF Östergötland.