Kategorier
metoder

Fake it till you make it

Teater banar väg för arbetslösa att våga agera. En workshop som pågår i fyra intensiva dagar ger deltagarna nya verktyg. Den personliga berättelsen tar deltagaren ett steg närmare arbetsmarknaden.

Consorzio Materahub – Industrie Culturali e Creative (Materahub)

Matera, Italien

 

Syfte med metoden

Syftet är att genom teaterns metoder stärka arbetslösa i mjuka färdigheter så att de närmar sig arbetsmarknaden. Det är metoder som även stärker självförtroende, motivation och initiativförmåga.

Bakgrund

”Fake it till you make it” startades efter att Norrbottensteatern i Sverige hade drivit projektet ”Ung Scen Norr”. Där användes teater som plattform för att främja utveckling av de färdigheter som behövs när man söker arbete. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden (EFS).

Norrbottensteatern anslöt sig därefter till nätverket ReteTeatro41, som är ett regionalt nätverk av teatrar i regionen Basilicata i södra Italien. Nätverket ville utbyta innovativa metoder som teatrar använder för att stärka ungdomar, äldre människor och migranter mot arbetsmarknaden.

Den italienska organisationen Materhahub fick möjlighet att ansöka om medel från Erasmus+ för att utveckla utbytet av metoder och etablera metoderna i Europa. Det gjorde de tillsammans med Inova och arbetsförmedlingen i Madrid.

Så startade ”Fake it till you make it”. Från en metod som togs fram av Norrbottensteatern i Sverige för att sedan utvecklas tillsammans med andra metoder och verktyg från andra EU-länder.

Beskrivning av metoden

”Fake it till you make it” är baserad på metoden “Spot on!” som utvecklades hos Norrbottenteaterns Ung Scen Norr. “Fake it till you make it” är en workshop som genomförs fyra dagar i sträck.  Grupperna består normalt av tio till tjugo arbetslösa personer i åldern sexton till sextio år. Syftet med metoden är att med hjälp av dramaövningar och teater förbättra möjligheterna till en anställning för deltagarna.

Drama och teater kan vara mycket effektiva verktyg när det gäller att skapa personlig utveckling. De stärker grupper och skapar en trygghet som uppmuntrar deltagarna till att våga agera. Både på egen hand och tillsammans med andra. Genom att arbeta med konkreta, begripliga och tydliga mål, är det möjligt att hålla arbetsprocessen kort, intensiv och effektiv.  Den här typen av arbetsprocess hjälper varje deltagare att fokusera på sina mål. ”Den inre pessimisten” ges inte utrymme att så tvivel bland deltagarna under de fyra dagarna då deltagarna går igenom processen tillsammans.

Metoden innehåller:

 • Stärka gruppen genom att stödja individen.
 • Inspirera till användning av teater som arbetsmetod.
 • Presentation eller prestation baserat på egna personliga historier.
 • Introduktion till andra organisationer eller företag som arbetar inom den kreativa industrin.
 • Individen ska ta ett steg närmare arbetsmarknaden.

För dem som är nära arbetsmarknaden kan metoden ge ökad självkänsla och tillfredsställelse och ge en knuff att ta nästa steg. För dem som befinner sig långt ifrån kan det vara ett litet steg för att förbättra sin situation.

Metoden är strukturerad på följande sätt:

 1. rekrytering av deltagare
 2. praktisk förberedelse
 3. genomförande (övningar, träningsverktyg och regler)
 4. performance och manuskript
 5. utvärdering.
fake it teater workshop
Foto: Sergut Belay Worke
Resultat

Metoden har testats i Sverige, Italien, Spanien och Storbritannien. Deltagarna var ungdomar, arbetslösa generellt och arbetslösa kvinnor. I Spanien var deltagandet så högt att arbetsförmedlingen var tvungen att anordna en andra testomgång så att alla som var intresserade kunde få delta. I Italien, genomförde man det tillsammans med en regional byrå som främjar överföring av innovation, ”T3 innovation Basilicata”.

Fake It-metoden fungerar för de grupper som behöver utveckla mjuka färdigheter och färdigheter för att bli anställningsbara. Den fungerar också för personer som behöver återfå självförtroendet. Migranter är en grupp som helt och fullt kan använda metoden. Därför är ett annat EU-projekt under utveckling. Det kallas ”FemTalks” och handlar om att använda teatermetoder för att stärka invandrarkvinnor.

Den kommunala arbetsförmedlingen i Madrid (APEM), som arbetar med att främja anställbarhet och att ge stöd till arbetssökande, integrerar metoden i sin verksamhet.

Materahub och L’Albero i Italien har byggt ett partnerskap med ett lokalt kontor med fokus på arbete och yrkesutbildning. De kommer att föra metoden vidare till regional nivå genom etablerade nätverk.

Inova har integrerat metoden i sin skräddarsydda verksamhet för att främja kompetensutveckling med arbetslösa och andra missgynnade grupper.

Studiematerial

www.fakeitmakeit.eu

Samarbeten

”Fake it till you make it” har samarbetat med följande organisationer:

 • arbetsförmedlingar
 • nätverk av teatrar
 • utvecklingsbyråer
 • offentliga myndigheter med ansvar för arbetsmarknad och utbildning.
Resurser och finansiering

European Partnership of the Erasmus + projektet Fake It till You Make It (Norrbottensteatern, Materahub, Compagnia teatrale L’Albero, APEM, Inova)

Kontakt

Om du har frågor om metoden, kontakta Consorzio Materahub – Industrie Culturali e Creative.