Kategorier
metoder

Vi ses på middag!

Ensamkommande killar och tjejer fick möta svenska ungdomar och äta middag tillsammans. Behovet av att få svenska vänner och att få höra hur svenska ungdomar resonerar var stort. Att mötas är att integreras.

Killmiddag tio unga killar olika ursprung poserar runt matbord
Foto:

ABF Östergötland

Norrköping, Sverige

 

Syfte med metoden

Syftet var att möta ensamkommande ungdomars önskemål om att få träffa svenska kompisar, för att få veta hur svenska ungdomar tänker kring olika relevanta frågor.

Bakgrund

Kill- och tjejmiddagar var en aktivitet inom projektet ”Socialt stöd för ensamkommande ungdomar”. ABF Östergötland startade projektet i Norrköping hösten 2017. Det hade till uppgift att stödja ensamkommande ungdomar mellan 16-21 år. Syftet var att stärka de ensamkommandes möjlighet att etablera sig i samhället genom att öka sina språkkunskaper och öka kontakterna med majoritetssamhället. Det är viktigt eftersom dessa ungdomars tillgång till professionella nätverk upphör vid 21 års ålder. När de ensamkommande ungdomarna fyllt 18 år och fått uppehållstillstånd, måste de flytta från sina HVB-hem (Hem för Vård eller Boende) och mister då både kontakt med ”sin personal” och gode män. Projektet skulle fungera som en brygga mellan HVB-hemmen och det egna boendet. Projektet inleddes med en enkät för att få reda på behov och möjligheter. ABF intervjuade då både ensamkommande ungdomar och chefer/personal på HVB-hemmen.

Norrköpings kommun hade sökt och beviljats utvecklingsmedel, s.k. 37a-medel, genom Länsstyrelsen i Östergötland. En av anledningarna till att ABF fick i uppdrag av Norrköpings kommun att driva projektet, var att projektledaren inom ABF arbetat med ensamkommande ungdomar tidigare. ABF hade också anordnat fyra sommarskolor och en introduktionskola för nyanlända ensamkommande ungdomar. I introduktionsskolan gick ungdomarna i svenska- och samhällscirklar på ABF, innan de fick klartecken att börja på kommunens språkintroduktion. ABF hade därför en gedigen erfarenhet av att arbeta med målgruppen och hade även nära kontakter med de ensamkommande ungdomarna i Norrköping.

Projektet ”Socialt stöd för ensamkommande ungdomar” pågick under tre terminer. Under första terminen var det fokus på läxläsning, fritidsaktiviteter, samtalsgrupper, samhällsinformation, studiebesök och föreläsningar. Andra terminen utökades aktiviteterna med att skriva CV, personligt brev och hur man söker sommarjobb.

Inför den tredje terminen hade det kommit upp att de nyanlända ungdomarna ville träffa svenska ungdomar. De nyanlända hade många kompisar, men få av dem var födda i Sverige. De ville få svenska vänner och få veta hur svenska ungdomar tänkte runt frågor som berörde dem. Utifrån dessa önskemål startades kill- och tjejmiddagsgrupper.

Beskrivning av metoden

Projektledaren tog kontakt med två föreningar som ABF samarbetar med i Norrköping: MÄN och Tjejjouren. Tillsammans med dem skapades former för middagsträffarna. Former som skulle främja givande samtal i trygga miljöer. I samtalen ville ABF även inkludera humanistiska värderingar, jämställdhet, sex och samlevnad, rättigheter och skyldigheter samt normer. Utifrån dialogen med föreningarna beslutade man att ABF skulle bjuda in till en killgrupp och en tjejgrupp.

MÄN och Tjejjouren, som var samarbetspartner i projektet, hjälpte till med rekryteringen av ungdomar med svensk bakgrund genom att sprida inbjudan i sina nätverk.

De två grupperna träffades tre timmar varannan vecka under hösten 2018. Båda grupperna bestod av fem ensamkommande ungdomar och fem svenska ungdomar.

I projektet beslutade man också att middagsträffarna skulle genomföras utan kostnad för deltagarna. Anledningen var att möjliggöra för ungdomar med ont om pengar att delta.

Varje middagsgrupp hade två ledare för att samtal skulle kunna äga rum i mindre samtalsgrupper och för att skapa trygghet för både deltagare och ledare. Det var också viktigt att ha flera ledare för att kunna lyssna in och hantera berättelser och tankar från deltagarna, som ibland bar på mycket tunga upplevelser.

Varje träff började med en middag som ledarna hade beställt från restauranger i närområdet. Under middagarna diskuterade ungdomarna utifrån olika teman. Det var många livliga diskussioner i de båda grupperna.

Varje grupp hade en sluten Facebookgrupp där ungdomarna anmälde sig och beställde vad de ville äta.

ABF gjorde kontinuerliga utvärderingar för att se vilka behov som fanns och för att på så sätt kunna stötta ungdomarna på bästa sätt.

Resultat

När projektet var slut fick deltagarna skriftligen svara på vad de tyckte om projektet. Det var mycket positiv respons. De tyckte det var jätteroligt och intressant. Många ville att projektet skulle fortsätta. Ungdomarna fick nya kontakter och lärde sig mer om varandras kulturer och synsätt. Några deltagare efterlyste fler aktiviteter för att öka gemenskapen mellan deltagarna.

Projektet avslutades i december 2018. Det var ett relativt kostsamt projekt eftersom maten inte kostade deltagarna något och eftersom två ledare deltog i varje middagsgrupp. 

Erfarenheter

Middagarna fyllde ett stort behov. Ungdomarna ville träffas, prata och reflektera med varandra. I ett samhälle där information och intryck hela tiden sköljer över oss och vi ständigt måste prestera bra resultat, är det viktigt att bara sitta ner och umgås. Det är extra viktig för ensamkommande ungdomar som saknar vuxna och sina familjer.

Det är också viktigt att svenska ungdomar får träffa ungdomar från andra länder med andra erfarenheter för att få ökad förståelse för andra och därigenom minska både rasism och utanförskap. I grund och botten så är vi mer lika än olika och möten som dessa är av yttersta vikt för att få ett bättre samhällsklimat.

Studiematerial

MÄN och Tjejjourens egna material. Bland annat #Killsnack – Feministisk samtalsgrupp för män.

Samarbeten
  • Länsstyrelsen i Östergötland
  • Norrköpings kommun
  • MÄN
  • Tjejjouren
Resurser och finansiering
  • 37a-medel från Länsstyrelsen via Norrköpings kommun 
Kontakt

Om du har frågor om metoden, kontakta ABF Östergötland.