Kategorier
metoder

Starka kvinnor

I systugan växer deltagarna både som grupp och som individer. De blir starka kvinnor! Systugan välkomnar utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kreativitet och gemenskap tillsammans med kompetenshöjande aktiviteter skapar starka kvinnor som tar första steget mot ett arbete.

ABF FyrBoDal

Trollhättan, Sverige

 

Syfte med metoden

Genom att starta systugan ville ABF FyrBoDal skapa en kreativ plattform där man möter varandra i en gemenskap och stärker sina kompetenser i en trygg miljö. För många av kvinnorna är vägen lång till att få ett arbete. Systugan har som mål att vara ett första steg mot arbete för deltagarna.

Bakgrund

I Sverige finns många utlandsfödda kvinnor som befinner sig mycket långt ifrån arbetsmarknaden. De saknar utbildning och arbetserfarenhet som är relevant på den svenska arbetsmarknaden. De har brister i svenska språket och saknar ett socialt sammanhang. Många saknar också kunskap om sina rättigheter.

Utifrån behovet att stärka dessa kvinnor mot studier och arbete startade ABF FyrBoDal en systuga, i samarbete med Arbetsförmedlingen. Deltagarna blir anvisade till aktiviteten som arbetsträning. Det innebär att deltagarna får möjlighet att vara på en arbetsplats där de utvecklar kompetenser som möjliggör att de närmar sig arbetsmarknaden.

Deltagarna har behov av språkträning, att få kunskap om samhället och om sina rättigheter samt den svenska arbetsmarknaden. Att det blev en systuga beror på att många av deltagarna kommer från Somalia, och där är sömnad framför allt en manlig sysselsättning. Systugan blev en ingång till en dialog om jämställdhet.

Syprojekt starka kvinnor två kvinnor i hijab vid symaskin
Foto: Nancy Contreras
Beskrivning av metoden

I verksamheten handlar det framför allt om att skapa trygghet och tillit. Varje deltagare ska kunna se sina utvecklingsbehov och möjligheter. ABF FyrBoDal genomför verksamheten på mötesplatsen i Trollhättan. Där träffar deltagarna ABF-medarbetare och har möjlighet att ta del av annan verksamhet som ABF också genomför i lokalerna.

En ledare med kunskap i sömnad och samhälle har utvecklat grupper som bestått av fem till tio kvinnor. Majoriteten av kvinnorna har kommit från Somalia.

Ledaren som har en genuin kunskap i sömnad och design startar med praktiska aktiviteter. Deltagarna får till exempel lära sig hur en symaskin fungerar. Därefter får varje deltagare berätta vad hon vill sy. Under den praktiska introduktionen pratar man om vilka regler som gäller i systugan: tider, vad man gör om man blir sjuk, fika och lunch, med mera. Ledaren får en bild av varje deltagare, samtidigt som deltagarna lär känna varandra. Detta är en viktig del i introduktionen, att se varje deltagares behov, vilja och möjligheter. Genom att varje deltagare synliggörs så skapas engagemang och delaktighet.

I systugan tränar deltagarna svenska varje dag när de pratar och syr. Det blir ett naturligt sätt att träna svenska. Deltagarna hjälper varandra att förstå. Genom de dagliga samtalen får deltagarna kunskap om samhället, arbetsmarknaden och mänskliga rättigheter. Genom att arbeta kreativt tillsammans och ha en vardaglig dialog om mycket av det som deltagarna behöver lära sig så får man till sig kunskap på ett naturligt sätt. Det behövs för att bli en aktiv medborgare och resurs på arbetsmarknaden.

För att stärka gruppen och öka kunskapen om det svenska samhället och kvinnors rättigheter så har ledaren haft ett nära samarbete med Göteborgs universitet. Deltagarna har gjort studiebesök på universitetet. Föreläsare och forskare från universitetet har besökt gruppen i Trollhättan. De har föreläst om kvinnors rättigheter och samtalat med dem om deras syn på kvinnors rättigheter och deras erfarenheter.

Deltagarna har även medverkat vid i olika kulturarrangemang i Trollhättan där de visat upp sin verksamhet.

Syprojekt starka kvinnor - kvinna i hijab poserar med flexad arm
Foto: Nancy Contreras
Syprojekt starka kvinnor
Foto: Nancy Contreras
Resultat

Förutom att deltagarna stärkt sina kunskaper i svenska språket och fått ökad kunskap om samhället, arbetsmarknaden och kvinnors rättigheter, så har i stort sett samtliga deltagare blivit mer drivande. Det som varit slående är kvinnornas ökade självförtroende och självkänsla. Med hjälp av ledaren som stöttat dem i att ta kontakt med myndigheter i olika ärenden, så har flera deltagare även tagit tag i personliga problem och löst dessa.

I verksamheten skapade deltagarna utställningen ”Livstrådar” som visar kläder som de sytt och även texter om dem själva. ”Livstrådar” hade vernissage i Trollhättan och har sedan visats i Åmål och Lysekil. Tanken är att den ska visas i flera kommuner som ingår i ABF FyrBoDals område.

Den sammanhållning och positiva känsla som skapades i en av de första grupperna inom systugan gjorde att dessa kvinnor benämnde sig själva som ”Starka kvinnor”. Kvinnorna ville skapa bättre förutsättningar för utlandsfödda kvinnor. Det ledde till att de bildade föreningen ”Starka kvinnor”. En förening som utvecklar sig och lär, för att kunna bli en stark och långsiktig förening. Föreningen är medlemsorganisation i ABF FyrBoDal.

Studiematerial
  • ”Kvinnors rättigheter” på lätt svenska
  • ”Medborgarboken” (ABF Södra Småland)
  • Informationsfilmer om olika yrken som finns på Arbetsförmedlingens hemsida SFI-litteratur
  • Foldern ” Från idé till förening” (ABF FyrBoDal som på ett enkelt sätt förklarar hur man startar en förening)
Samarbetspartner
  • Globala Studier på Göteborgs Universitet, GADIP Gender and Development in Practice i Göteborg
  • Arbetsförmedlingen Trollhättan
  • Integrationsforum mot Rasism i Trollhättan
Resurser och finansiering
  • Anordnarbidrag från Arbetsförmedlingen
Kontakt

Om du har frågor om metoden, kontakta ABF FyrBoDal.

Länkar

Syprojekt starka kvinnor händer som håller tyg med logotyp starka kvinnor
Foto: Nancy Contreras