Kategorier
metoder

Det nappar i Lule älv

Att fiska tillsammans är ett sätt för ortsbor och nyanlända att lära känna varandra i Boden. I samtal om fiske och allemansrätt lär deltagarna känna varandra. Och det nappar i Lule älv!

Fiske vid Luleälv grupp människor vid älven
Foto: Sergut Belay Worke

ABF Norr

Boden, Sverige

 

Syfte med metoden

Genom fiske vill ABF Norr integrera nyanlända i samhället, stärka dem i svenska språket och ge dem kunskap om den unika allemansrätten.

Bakgrund

Initiativet att bjuda in nyanlända att mötas runt fiske kom från en lokal fiskeklubb, Börstingen Sportfiskeklubb i Boden. Klubben har fiskevatten i Lule älv ned mot Bodens kraftstation. Här finns gott om lax och börsting (havsöring).

Fiske är ett stort intresse i Boden. Genom att bjuda in nyanlända att fiska ville klubben tillsammans med ABF i Boden skapa en arena för integration.

Längs älven fiskar många svenskfödda ortsbor. De har ägnat sig åt fiske hela sitt liv. Här träffas man och pratar om saker som händer i samhället och i livet. För nyanlända med intresse för fiske blir möten med ortsbor en möjlighet att träna svenska språket, få kunskap om samhället och skapa nya nätverk.

Fiske vid Luleälv grupp människor vid älven
Foto: Sergut Belay Worke
Beskrivning av metoden

Varje grupp (studiecirkel) med fyra personer får en fiskeguide och en bok om den svenska allemansrätten. ABF Norr köper fiskekort och deltagarna får även låna spön av ABF. Sportfiskeklubben stöttar i samband med fisket vid älven.

Intresset för verksamheten är mycket stort och ABF har maximerat antalet grupper till tjugo stycken per år. Speciellt stort är intresset från personer som kommer från Afghanistan, eftersom deltagarna är vana att fiska med spö sedan tidigare.

Fiske är en åretruntverksamhet. Under vinterhalvåret ägnar sig deltagarna åt pimpelfiske.

Fiske vid Luleälv grupp människor vid älven
Foto: Sergut Belay Worke
Resultat

Genom fisket lärde sig deltagarna mycket om fiske och om svensk kultur. De fick möjlighet att prata med andra sportfiskare och deras familjer och tränade sig på vardagssvenska. De lärde sig också mer om den livsmiljö man lever i. Deltagarna fick förståelse för att klä sig rätt och fick kunskap om hur fiskemetoder förändras under året. Det var en stor upplevelse för afghanska kvinnor att lära sig att göra hål i isen för att sedan pimpla och dra upp en fisk. Lärdomar som skapar förståelse för livet på orten och som är avgörande för att man ska känna sig hemma och välja att bosätta sig på orten.

Erfarenheter

Aktiviteten har varit mycket positiv både för deltagarna, både svenskfödda ortsbor och nyanlända. Det blir möten under lättsamma former utifrån ett gemensamt intresse. Sedan tar det tid för människor från andra kulturer att lära sig hur allemansrätten fungerar. Det är något ABF arbetar kontinuerligt med att informera om.

Studiematerial

En folder om allemansrätten, samt informationsmaterial från Börstingen Sportfiskeklubb.

Samarbeten

Projektet samarbetar med fiskeföreningen Börstingen som är mycket aktiva vid fisket längs älven och när det gäller att berätta om fiske och allemansrätten. De är också en länk mellan nyanlända och etablerade ortsbor.

Resurser och finansiering

Verksamheten finansieras genom ABF Norr och genomförs som en studiecirkel. I studieförbundens rapportering av verksamhet är det arrangemangstyp 2, ”Svenska från dag ett”. Det möjliggör att deltagarna kan träna sig på svenska i en aktivitet som fiske. ABF betalar fiskekorten till deltagarna, 900 kr per kort.

Kontakt

Om du har frågor om metoden, kontakta ABF Norr.