Kategorier
metoder

Trappan resurscentrum

Utlandsfödda kvinnor med låg utbildning får möjlighet att studera. De lär sig svenska och vad som krävs för att kunna få ett arbete. Genom att studera blir de också förebilder för sina barn.

ABF Örebro län

Örebro, Sverige

 

Syfte med metoden

Syftet är att välkomna utlandsfödda kvinnor och stärka dem så att de närmar sig arbetsmarknaden och får en bättre förståelse för det svenska samhället.

Bakgrund

Första initiativet till verksamheten kom från föreningslivet i bostadsområdet Vivalla i Örebro. ABF Örebro län har ett stort kontaktnät där, både bland de boende och inom föreningslivet. Det fanns ett önskemål om att ABF skulle hjälpa kvinnor att starta egna företag, eftersom många kvinnor fastnat i långtidsarbetslöshet. De flesta av dem har bott länge i Sverige, mellan tre och trettio år. Majoriteten har varit här i minst tio år. Önskemålet var ett resurscentrum i bostadsområdet och det blev Trappan resurscenter.

Idén utvecklades till ett treårigt projekt med syfte att stärka kvinnor mot arbetslivet och att välkomna kvinnor från många kulturer. Projektet fick stöd av Europeiska Socialfonden (ESF).

Svenskträning med volontär
Foto: Eva Lindgren
Beskrivning av metoden

Kvinnorna anvisas av Arbetsförmedlingen till Trappan resurscenter, som en aktivitet inom jobb- och utvecklingsgarantin. Många av deltagarna har låg eller ingen utbildning från sina tidigare hemländer.

Deltagarna kommer till projektet löpande under året. I projektet arbetar man i tvåveckorsperioder. Varje period har ett eget tema. När man har samhällskunskap som tema arbetar man innehållsmässigt med gymnasiets kunskapsnivå men med undervisningsmetoder som är på lågstadiets nivå. Anledningen är att deltagarna har svårt att ta till sig långa texter. De blir också undervisade i svenska språket. All undervisning i klassrummet sker på svenska. Undervisningen i svenska leds av en legitimerad lärare i svenska. Kurserna i samhällskunskap leds av projektledaren och två medarbetare, en som talar arabiska och en som talar somaliska.

På Trappan resurscenter genomförs även intensivkurser för analfabeter. Då arbetar man i små grupper och använder en ABC-bok för lågstadiet. Kursen leds av en pensionerad lärare. Deltagarna är i verksamheten från sex månader till ett år. Efter sex månader genomförs en utvärdering tillsammans med Arbetsförmedlingen och deltagaren. Utvecklas deltagaren i verksamheten? Är deltagaren redo att gå ut i arbete? Att gå vidare till Komvux? Fortsätta på Trappan?

Nästan alla som kommer till Trappans resurscenter har misslyckats på SFI. Projektledaren träffar alla deltagare personligen innan de skrivs in på Trappan för att förklara hur resurscentret fungerar, vad ABF kan göra och vad de kan förvänta sig.

När deltagaren börjar på en delkurs så får hon några dagar att känna in sig i verksamheten. Efter de dagarna har man ett individuellt samtal. Varje deltagare har en kontaktperson och ett individuellt samtal en gång i månaden. En viktig del i utbildningen är att skapa förståelse för och kunskap om processen att söka arbete. I temat arbetsmarknad och jobb får deltagarna kunskap om processen att söka arbete, hur man skriver CV och personligt brev. De som behöver får också hjälp att skapa en mejladress.

Det är viktigt att vara tydlig när det gäller processen att få jobb, eftersom många deltagare har en felaktig bild av till exempel Arbetsförmedlingen. En del tror att Arbetsförmedlingen söker jobb åt dem och att de även bestämmer vilka som får jobben. Många förstår inte jobbannonser. Deltagarna får därför kunskap om olika yrken för att veta vad som krävs för att få en anställning.

För att deltagarna ska få så mycket träning som möjligt i att prata svenska så kommer volontärer ett par timmar i veckan. De samtalar med deltagarna på svenska. Volontärerna är bland annat pensionärer, studenter och personer från ABFs studiecirklar. Informationen om projektet mejlades till cirkelledarna som i sin tur spred informationen vidare till sina deltagare. Personer har även kontaktat projektledaren och erbjudit sig att hjälpa till, efter att de har hört att ABF startat Trappan resurscenter. Örebro universitet tog också kontakt med ABF och erbjöd stöd av de studenter som läser till lärare. Projektet har även använt Facebook för att sprida kunskap om projektet.

För att deltagarna ska närma sig arbetsmarknaden får de praktisera hos företag, organisationer och kommunen. Det kan handla om allt från att lära sig hur man tar sig till en arbetsplats till hur man presenterar sig. De har också praktiserat hos arbetsgivare som behöver mer personal och där det kanske kan det vara aktuellt med en anställning. Projektmedarbetarna är mycket aktiva när det gäller att ta kontakt med arbetsgivare. Trappan Resurscenter har cirka hundra företag och organisationer som tar emot praktikanter mer eller mindre frekvent. Kvinnorna i projektet får även träna på Friskis & Svettis för att förbättra sin hälsa och ingå ett sammanhang där man stärker sig fysiskt tillsammans med andra.

Trappan kurs i svenska
Foto: Eva Lindgren
Resultat

Sextio personer har varit aktiva i verksamheten. De har fått ett bättre språk och ökat självförtroende. Framför allt har de lärt sig att de kan lära sig saker. När undervisningen utgår ifrån det tempo som passar dem så märker de hur deras inlärningsprocess fungerar. De lär sig det som barn lär sig under låg- och mellanstadiet i svenska skolor. Många av kvinnorna har tidigare gått utbildningar där undervisningen har gått för fort, vilket har skapat en känsla av att man känner sig dum som inget förstår. På Trappans resurscenter känner de en stolthet när de inser att de kan lära sig. Det blir en aha-upplevelse när de knäckt koden till hur de kan lär sig saker.

Deltagarnas stärkta självförtroende och att de ingår i eget sammanhang påverkar även relationerna hemma. De blir förebilder för sina barn. Många hade tidigare inte funderat på att det finns fritidsverksamhet, som gör att man som mamma kan ta sin skola på allvar. Detta visar även barnen vikten av att gå i skolan och att ta den på allvar.

Studiematerial

Inom projektet arbetar man fram eget studiematerial för att det ska passa deltagarnas behov. Det kan vara PowerPoint med bilder eller text och hör-övningar. Man använder även sajter med filmat material som till exempel Utbildningsradion (UR).

Samarbeten
  • Arbetsförmedlingen
  • Örebro kommun
  • Kulturföreningen Afrikas Horn
  • Örebrobostäder
  • Örebro universitet
  • Friskis och Svettis

Trappan resurscenter samarbetar även med ett stort antal organisationer, föreningar, företag samt Örebro kommun när det gäller praktikplatser.

Resurser och finansiering

Medel från Europeiska Socialfonden samt medfinansiering av Arbetsförmedlingen och ABF Örebro län.

Kontakt

Om du har frågor om metoden, kontakta ABF Örebro län.